KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

Békés – Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület

Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiája RELOAD

A Támogatás Összege:

37.500.000 FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-7.1.1-16-2017-00087
A PROJEKT TÁMOGATÁSA: 100%
A PROJEKT TÉNYLEGES BEFEJEZÉSE: 2021.08.22.

Projekt bemutatása:

 

Sarkad város civil szervezetei valamint Sarkad Város Önkormányzata illetve a helyi gazdasági szereplők közül néhányan elhatározták, hogy egy helyi akciócsoportok hoznak létre a város közösségi fejlesztési stratégiájának kimunkálására. A stratégia elkészülte után végre kívánják hajtani az abban leírtakat, ezt két nagy ütemben tervezik. Az akciócsoport megalkotja a helyi közösségi fejlesztési stratégiát. A helyi akciócsoport nyitott minden olyan vállalkozás és szervezet számára, amely a stratégiában meghatározott célokkal egyetért és Sarkad Város fejlődése, fejlesztése iránt elhivatott. A fejlesztési elképzelések elsősorban az ITS-ben leírt gyengeségekre kívánnak reagálni, így cél például az elvándorlás megakadályozása, lokálpatriotizmus erősítése, a helyi civil szervezetek erősítése annak érdekében, hogy a város élhetőbb legyen.